27-04-10

VER VAN EEN AKKOORD

BRUSSEL - De onderhandelaars stonden niet echt dicht bij een akkoord over BHV. Dat blijkt alvast uit een analyse van het voorstel-Dehaene die de Franstalige voorzitters maakten.

Hoe dicht zaten de onderhandelaars bij een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde? Enkele Franstalige voorzitters lieten na het afspringen van de onderhandelingen verstaan dat een compromis binnen handbereik was. Ook gisteren werd dat langs beide kanten van de taalgrens her en der herhaald. Maar stemt dat beeld wel overeen met de realiteit? 

Dat blijkt alvast niet uit een evaluatie die de voorzitters van MR, PS, CDH en Ecolo maakten van de voorstellen van Jean-Luc Dehaene. De analyse belandde via een gunstige wind op de redactie van 
De Standaard.

In een overzichtelijke tabel werden alle positieve en negatieve punten van het voorstel-Dehaene voor de Franstaligen en Vlamingen opgelijst. Het lijstje voordelen voor de Vlamingen was volgens de Franstalige voorzitters behoorlijk lang. 

Het ging in de eerste plaats niet alleen om een splitsing van het kiesarrondissement BHV voor de Kamer, maar ook voor de Senaat en voor Europese verkiezingen. Daarnaast kregen de Nederlandstaligen een goedkeuring van het zogenaamde eerste pakket in de staatshervorming en een aanzienlijke grondwetsherziening. Ten slotte was er een splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. Daardoor komt er een aanzienlijke vermindering van de rechten van de Franstaligen in Halle-Vilvoorde, luidde het. Zij zullen zich voortaan tot een Nederlandstalig parket moeten richten.

De voordelen voor de Franstaligen wogen een pak minder zwaar, zo blijkt uit de lijst. Een ad hoc voogdij voor bepaalde bevoegdheden in de zes faciliteitengemeenten. Maar voor een heel pak specifieke bevoegdheden, waaronder de taalwetgeving, zou die voogdij niet gelden. Daarnaast konden ze alleen pronken met een minder strikt tweetalig kader op de Brusselse rechtbanken.

Natuurlijk was er ook extra geld voor Brussel. Dat werd als positief beschouwd. Al werd opgemerkt dat het 'slechts' om een herfinanciering van ongeveer 100 miljoen euro zou gaan. Een pak minder dan de gevraagde 500 miljoen. Er werd zelfs opgemerkt dat er bij de onderhandelingen over het eerste pakket al 65 miljoen was toegezegd.

Niet alleen waren de positieve elementen voor de Vlamingen veel talrijker, aldus de Franstalige voorzitters. De lijst negatieve punten voor de Franstaligen was een pak uitgebreider dan die voor de Nederlandstaligen. Die laatsten moesten alleen slikken dat de gouverneur van Vlaams-Brabant voor een beperkt deel van de voogdij in de zes faciliteitengemeenten rekening moest houden met een advies van het College van gouverneurs.

Daar stond tegenover dat 50.000 Franstaligen in de rand rond Brussel niet langer voor Brusselse politici zouden kunnen kiezen voor Kamer, Senaat en Euopa. Die 50.000 Franstaligen buiten de zes faciliteitengemeenten zouden ook niet langer op het Brusselse parket terecht kunnen. 

In totaal stonden er volgens de vier voorzitters tegenover drie positieve punten voor de Franstaligen, negen voor de Vlamingen. Bij de negatieve punten lag de verhouding omgekeerd: vijf voor de Franstaligen, één voor de Vlamingen.

Op basis van die analyse lag een communautair akkoord niet echt voor het grijpen.
bron; De standaard

21:10 Gepost door mario declerck in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.